Nedenfor følger bedømmelserne af de to vinderprojekter i konkurrencen for lærere i Norden

Den ene vinder er Gudrun Tinna Olafsdottir fra Háskoli Islands med BA-afhandlingen "Kan du lide dansk? – en undersøgelse af unge islændinges holdning til danskfaget i folkeskolen". Det er en meget spændende opgave om sprogholdninger. Gudrun undersøger de unges holdninger til danskfaget, og hvilke faktorer der er med til at forme de unges holdninger.Gundrun giver som bagtæppe en redegørelse for danskfaget i Islands historie, men opgavens fokus er en undersøgelse af 10. klasseelevers holdninger til dansk. Undersøgelsen viser, at de unge ikke er så negative over for danskfaget, som Gudrun troede, men at det ikke er populært blandt de unge at være positiv over for dansk. Den positive holdning til dansk kommer ifølge afhandlingen bl.a. indirekte til udtryk ved, at de unge mener, at de godt kan se, at de kan bruge deres danskkundskaber i fremtiden. Gudrun konkluderer på baggrund af undersøgelsen, at der er behov for at arbejde med de unges motivation, og at der må arbejdes på at gøre undervisningen mere attraktiv og spændende. Juryen valgte denne afhandling pga. dens fokus på det holdningsskabende i forhold til undervisningen i det nordiske stof. Undersøgelsen handler om islandske forhold, men opgavens fokus på, hvilket stof og hvilke sprog der er populære, og hvad konkurrencen fra mere populære sprog som engelsk betyder, giver opgaven et bredere sigte, der gør den særdeles relevant set i et nordisk perspektiv.

 
Den anden vinder er Bettina Dam Rüger, fra UCL- Læreruddannelsen i Jelling (DK) med BA-opgaven "Nabosprog som integreret element i udviklingen af senmorderne identitet og entreprenørskab". Afhandlingen indledes med en redegørelse for nabosprogenes status i danskundervisningen i folkeskolen. Herefter diskuteres nabosprogstilegnelsen i lyset af senmodernitetens betydning for identitetsdannelse. Styrken i opgaven og det, der gjorde den til en vinder, er dog opgavens fokus på konkret undervisningspraksis. Bettina udvikler og udfolder i sin afhandling, hvordan der kan arbejdes med integreret nabosprogsundervisning og viser nye og spændende veje for undervisningen, der kan være til stor inspiration for arbejdet med at udvikle en funktionel og meningsfuld nabosprogsundervising. Denne opgave valgte juryen ud fra dens nyskabende tilgang til undervisningen i nabosprog.
 
Held og lykke til jer begge med det nordiske i fremtiden. 

Lav din egen hjemmeside med mono.net