Det är vi som har råd att kämpa för klimatet
Av Sara Djupsund
Så uttryckte sig en av ungdomarna som deltog i den chatt som Nordiska klimatdagen arrangerade i samband med konferensen "Lösningar - nära, tillsammans" i Åbo. Chattdeltagaren svarade på mera tveksamma ungdomars funderingar över hur mycket vi i Norden egentligen kan påverka klimatet jämfört med länder som Kina och Indien. Flera av ungdomarna hade även starka åsikter kring hur kravet på ekonomisk tillväxt hindrar länder från att föra en mer grön politik.

Citater fra klimachatten

  • Ozonskiktet håller på att växa igen, det är väl positivt?
  • Ekonomiak stimulans till dem som gör något
  • Ska jag vakna tidigare för att åka kollektivt till jobbet.. ahh hellre tar jag bilen och sover lite extra. Så tänker människan. Admit it.
  • VI behöver nåt som utesluter tanken ''det är ju bara jag, det gör inget om bara jag slänger en flaska på marken'' Då kan vi börja med att informera och påverka.
  • Släcka lamporna när man går ut är alltid en bra sak
  • Men det är nordens problem, Alla ligger i sängen någon extra minut och tänker ''äh, jag tar tåget bilen.'' Vi måste skärpa oss. Släck lampor, tänd ljus, Stäng av tv och dator när ni ej använder.
  • Jag tycker vi kan ha Earth hour oftare, det skulle göra att isen inte smälter
  • Genom Earth Hour, kan man få fram statistik och visa världen exakt HUR mycket några timmar med släckta ljus hjälper.
  • Det borde vara billigare att handla miljövänligt
  • Det handlar om vår framtid!!
 

I chatten framfördes konkreta förslag på hur man som individ kan påverka klimatet. Idéer som kom fram var bland annat att sluta använda sig av stand-by läge på elektroniska apparater och sluta köpa vatten på flaska. Men ungdomarna ville även se handling från politikerna.

En chattdeltagare menade att det politiska steget är det viktigaste steget. Genom lagar och bojkotter av länder och företag kan politikerna påverka. Man ville även se billigare miljöbilar och miljövänliga varor samt öka den ekonomiska stimulansen till de aktörer som gör något för klimatet. Alla var överens om att evenemanget Earth Hour borde arrangeras oftare.

- Om Norden gör sitt och minskar koldioxidutsläppen så kommer andra länder att inspireras och göra samma sak, avslutade en av chattdeltagarna sitt inlägg.

Under konferensen i Åbo talade även Nordiska ministerrådets generalsekreterare Halldór Ásgrímsson till en stor mängd skolelever som samlats för att lära sig mera om hållbar utveckling.

- Vi behöver aktiviteter som inte bara informerar barn och ungdomar i klimat- och hållbarhetsfrågor, men också engagerar dem och ger dem kunskaper så att de kan förhålla sig till förändringarna som sker, sade Ásgrímsson i sitt tal. Han berömde även de nordiska lärarna och eleverna och särskilt de närvarande eleverna för deras engagemang i klimatfrågan.

I det nordiska samarbetet inom utbildning kan nämnas satsningar som just Nordiska klimatdagen, men också Nordplus och Nordic master, som alla fokuserat på klimatfrågan. Under Nordiska klimatdagen 2010 hölls en uppsatstävling där den gemensamma nämnaren för uppsatserna var uppmaningar från ungdomarna om att agera nu i klimatfrågan.

Ásgrímsson höll med om att det krävs agerande och med hänvisning till Nordiska klimatdagen och konferensen i fråga kände han sig positiv inför ungdomars engagemang och kunskap, vilket krävs inför framtida utmaningar. Han avslutade med att uppmana alla barn och unga att utbilda sig inom områden där de kan inspireras att göra en skillnad och bidra till en hållbar utveckling nu och i framtiden.

Chatten och sidoevenemanget "Miljöstigar för skolbarnens värld" hölls i samband med konferensen "Lösningar - nära och tillsammans" i Åbo den 1 februari 2011.

Se også

Kontakter
Emelie Carlsson 
E-mail emca@norden.org
 
Sara Djupsund 
Telefon             +45 33 96 04 60       
E-mail sadj@norden.orgKontakter
Kontakoplysninger

Emelie Carlsson 
E-mail emca@norden.org
 
Sara Djupsund 
Telefon             +45 33 96 04 60       
E-mail sadj@norden.orgKontakter
Emelie Carlsson 
E-mail emca@norden.org
 
Sara Djupsund 
Telefon             +45 33 96 04 60       
E-mail sadj@norden.org
Lav din egen hjemmeside med mono.net