Nationale tiltag


Elementerne i sprogkampagnen bygger på både nordiske og nationale aktiviteter og omfatter også en konkurrencedel. 
Kampagnens nationale dimension består af en række tiltag i de enkelte nordiske lande. Undervisningsministeriet i hvert enkelt land har udpeget de aktører der administrerer de nationale projektmidler.
 
Danmark, Færøerne og Grønland
Midlerne til Danmark, Grønland og Færøerne vil gå til at arrangere en konference om undervisningen i nordiske sprog i danske, færøske og grønlandske skoleklasser. Konferencen vil finde sted i København i efteråret 2011. Desuden vil en del af kampagnemidlerne gå til at lægge færøske og grønlandske ord ind i en nordisk børneordbog på nettet. Færøerne vil desuden lægge undervisningsmaterialer i norsk og svensk ind på undervisningsportalen Snar.fo.
 
De danske nationale tiltag varetages af Dansk Sprognævn
Kontaktpersoner: Bodil Aurstad, Anne Kjærgaard, Sólva Jónsdóttir, Pia Lynge og Gunvor Barnholt.
 
Finland
Finland vil styrke det svenske sprogs stilling i skoleundervisningen i Finland. De finske projektmidler vil gå til at videreuddanne svensklærere der underviser i Finland, til at udvikle materialer til nordiske temadage i finske skoler og til at arrangere møder mellem finske skoleelever og elever fra andre nordiske lande. Desuden vil der blive arrangeret informationsdage for finske gymnasieelever om mulighederne for at studere og arbejde i andre nordiske lande.
 
De finske nationale tiltag varetages af Svenska nu.
Kontaktperson: Tiinaliisa Granholm.
 
Island
Island har fordelt de nationale kampagnemidler på seks forskellige projekter. De fleste af projekterne skal på forskellig vis styrke islandske børn og unges kendskab til nabosprogene gennem spil og arbejdsopgaver på nettet, fx via tungumalatorg.is. Et enkelt projekt har til formål at undersøge islandske unges ordforråd på dansk.
 
De islandske nationale tiltag varetages af Mennta- og menningarmálaráðuneytið (det islandske undervisnings-, forsknings- og kulturministerium).
Kontaktperson: Erna Árnadóttir.
 
Norge
Kunnskapsdepartementet har fordelt de norske midler på tre forskellige projekter: Foreningen !Les [http://www.foreningenles.no/] har fået midler til at udvikle en tekstsamling på norsk, svensk og dansk der primært henvender sig til norske teenagere. Språkrådet [http://www.sprakradet.no/] har fået støtte til en nordisk børneordbog på nettet [http://nordisksprogkoordination.org/forsiden/sprognaevnenes-netvaerk/sprognaevnenes-netvaerk/netvaerket#nordisk-b-rneordbog-p], og Foreningen Norden [http://www.norden.no/] har fået midler til en forfatterturne i Norge.
 
Parallelt med den nordiske sprogkampagne løber Foreningen Nordens Bruk Skandinavisk-kampagne der også kan findes på Facebook.
Kunnskapsdepartementet har fordelt de norske midler på tre forskellige projekter: Foreningen !Les har fået midler til at udvikle en tekstsamling på norsk, svensk og dansk der primært henvender sig til norske teenagere. Språkrådet har fået støtte til en nordisk børneordbog på nettet, og Foreningen Norden har fået midler til en forfatterturne i Norge.
 
Parallelt med den nordiske sprogkampagne løber Foreningen Nordens Bruk Skandinavisk-kampagne der også kan findes på Facebook.
 
De norske nationale tiltag varetages af Kunnskapsdepartementet.
 
Sverige
Skolverket har opbygget en side med tips og materialer til svensklærere der skal undervise i dansk og norsk.
 
De svenske nationale tiltag varetages af Skolverket.
Kontaktpersoner: Charlotte Wärnå og Mats Wennerholm.
 
 
 


Lav din egen hjemmeside med mono.net