Mål med kampagnen

Sprogkampagnen skal styrke børn og unges forståelse af dansk, norsk og svensk og på den måde bidrage til at styrke det nordiske sprogfællesskab.
Målet er
  • at synliggøre nordiske sprog og kultur med fokus på sprogforståelse (dansk, norsk og svensk)
  • at børn og unge bliver opmærksomme på nordisk sprogforståelse
  • at stimulere børn og unge til at lære at forstå dansk og/eller norsk og/eller svensk
  • at imødekomme nogle børn og unges behov for at styrke deres sprogforståelse
  • at børn og unge selv får mulighed for at komme i tale
  • at give skolelærere og andre der arbejder for og med børn og unge, redskaber til at medvirke til at styrke børn og unges sprogforståelse
  • at udvikle metoder der fremover kan benyttes af både børn, unge og voksne, når børn og unges sprogforståelse skal styrkes.

De nordiske sprog

Ved åbningen af den danske sprogkampagne Gang i sproget den 14. september 2010 talte Bodil Aurstad om nordisk sprogforståelse.
 
Lav din egen hjemmeside med mono.net